recurso

Quen somos

Infórmache sobre a nosa misión, funcións, organización e financiamento.

A nosa misión

O Centro Estatal de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego forma parte da Red COE,  unha iniciativa formada por vinte centros públicos repartidos polo territorio nacional, que traballan en conxunto para reforzar os servizos públicos de emprego e mellorar a eficacia das políticas activas de emprego.

 

Como axente dinamizador, o Centro Estatal promove e impulsa as accións dos integrantes da Rede COE.

 

En cooperación cos demais centros públicos, o Centro Estatal fomenta a avaliación de boas prácticas nos servizos públicos de emprego e favorece o impulso de proxectos innovadores para reforzar así a inserción laboral, a igualdade de oportunidades e o emprego de calidade.

Red COE. Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo

Descobre a Rede COE

A Rede de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamento e Innovación para o Emprego distribúese ao longo de vinte centros públicos repartidos por toda España. A Rede traballa en conxunto para promover a innovación en materia de emprego e para asesorar a persoas e a empresas na procura de novas oportunidades laborais.

Funcións do Centro Estatal

Como parte da Rede COE, o Centro Estatal promove e desempeña as seguintes funcións:

1

Avaliar programas de orientación e emprendimiento cualificados de boas prácticas para estendelos a outros servizos de emprego e territorios.

2

Deseñar accións innovadoras e desenvolver proxectos experimentais sobre orientación, procura e intermediación laboral.

3

Desenvolver e executar un plan de formación permanente para orientadores que inclúa formación específica sobre igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes.

4

Deseñar modelos de emprendimiento para aplicalos en proxectos piloto.

5

Apoiar a coordinación de proxectos de emprendimiento asociados á capitalización da prestación por desemprego (pago único da axuda).

6

Observar e controlar todas as actuacións dos organismos que fomentan o emprego autónomo, así como daqueles encargados de apoiar o emprego e a creación en cooperativas e sociedades laborais.

7

Estar en contacto con asociacións representativas de traballadores autónomos e da economía social, así como con outros axentes económicos e sociais do ámbito da orientación e innovación no emprego

  • NextGenerationEu
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

 

A Rede COE é unha iniciativa considerada no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Este plan é un instrumento de España para canalizar os fondos de recuperación da Unión Europea destinados a paliar o impacto da crise do COVID- 19 .

 

A implantación da Rede é un investimento do Compoñente 23 deste plan, cuxo obxectivo é lograr un mercado de traballo máis dinámico, resiliente, inclusivo e preparado para os desafíos.

 

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ten como misión aumentar a produtividade e impulsar o crecemento cara a unha España verde, dixital, inclusiva, con maior cohesión territorial e sen brechas de xénero. 

 

Visita a sede do Centro Estatal

Podes coñecer a sede do Centro Estatal a través da visita virtual. Guiámosche pola súa unidade de orientación de traballadores e empresas, as súas salas de traballo en rede e o seu espazo aberto e multifuncional destinado a organizar diferentes actividades e eventos.