recurso

Áreas de traballo

Coñece mellor as áreas de traballo que desenvolvemos como Centro Estatal.

Programas de orientación, emprendimiento e innovación para o emprego

Como dinamizador da Rede COE, unha das misións do Centro Estatal é facilitar o cumprimento dos obxectivos en materia de orientación, emprendimiento e innovación recollidos nos programas comúns de activación para o emprego do Sistema Nacional de Emprego.

Estes obxectivos dan forma ás áreas de traballo dos centros públicos da Rede e son a clave para a transición cara a un mundo laboral máis dinámico, inclusivo e preparado para os novos desafíos.

 

A quen van dirixidos estes programas

persoa

Persoas

O Centro Estatal propón xunto á Rede COE acciones innovadoras e proxectos experimentais, prestando especial atención a persoas en situación de desemprego de longa duración e outros colectivos vulnerables.

maletín

Empresas

O Centro Estatal está en contacto con asociacións representativas por sectores económicos para identificar novas oportunidades de emprego e divulgalas aos orientadores e prospectores do Sistema Nacional de Emprego.

Formación

Orientación e acompañamento

A orientación para o emprego é un elemento crave para acompañar ás persoas ao longo da súa vida profesional. É esencial en momentos decisivos como os cambios de actividade, a adaptación de habilidades a novos sectores profesionais e o aproveitamento das oportunidades laborais.

En materia de orientación, o Centro Estatal da Rede COE desenvolve funcións como a avaliación de programas e identificación de boas prácticas para a súa difusión a outros territorios, desenvolve plans de formación permanente para os seus orientadores e deseña accións innovadoras sobre orientación, procura e intermediación laboral.

Bandeira

Asesoramento a emprendedores e empresas

O asesoramento a emprendedores e empresas é unha medida activa para fomentar a empregabilidade e está presente nas funcións e obxectivos da Rede. As accións que os centros públicos desempeñan nesta área diríxense a pemes, microempresas, persoas autónomas e outras entidades da economía social.

O Centro Estatal da Rede COE apoia a empresas e a persoas emprendedoras promovendo o deseño de modelos de emprendimiento e mediante a aplicación de proxectos piloto nas comunidades autónomas.

Estrela

Innovación para o emprego

A innovación está presente nos obxectivos e funcións dos centros públicos da rede e é un valor decisivo na estratexia para impulsar a recuperación económica. A través da innovación na orientación e intermediación laboral, os centros públicos impulsan a transformación produtiva cara a unha sociedade máis dixital e igualitaria.

Como parte da Rede COE, o Centro Estatal promove o deseño e difusión de programas, medidas e proxectos experimentais sobre orientación e intermediación laboral. Tamén promove a avaliación de programas, recursos e servizos cualificados de boas prácticas para transferilos a outros territorios.

Aprende máis sobre o Centro Estatal

Coñece mellor a misión e funcións do Centro Estatal da Rede COE. Amplía o teu coñecemento sobre esta rede e infórmache sobre os fondos europeos que financian esta iniciativa.