La @tasa de paro de les persones amb discapacitat a Espanya es va situar en 2022

A taxa de paro das persoas con discapacidade en España situouse en 2022 no 21,4%, o rexistro histórico máis baixo desde 2014.

Tasa paro

A taxa de paro das persoas con discapacidade en España situouse en 2022 no 21,4%, o rexistro histórico máis baixo desde 2014, segundo exponse no informe ‘Radiografía do mercado laboral das persoas con discapacidade’, realizado pola Fundación Randstad xunto a Randstad Research. 

Esta análise, elaborado a partir dos últimos datos facilitados polo Imserso e o INE en 2022, reflicte que o número total de parados con discapacidade foi de 146.400 persoas, o que supón un descenso de 3.700 persoas respecto de 2021.  

Se comparamos esta cifra cos datos rexistrados desde 2014 é aínda máis valiosa xa que reflicte que, desde entón, máis de 45.000 persoas con diversidade funcional saíron da situación de desemprego. 

A poboación de persoas con discapacidade é de 3,4 millóns, o que supón un 7,1% da poboación española. As persoas entre 16 e 64 anos alcanzan os 1,94 millóns, o dato máis elevado desde 2014, o que representan o 6,3% do total en idade de traballar, unha porcentaxe que, aínda que se mantén estable respecto de 2021, supón un crecemento de máis de 200.000 persoas no últimos oito anos. 

A Rioxa (44,5%), País Vasco (43,2%) e a Comunidade de Madrid (43,1%) sitúanse como as comunidades autónomas con maior taxa de actividade; mentres que Canarias (26,6%), Andalucía (29,7%) e Galicia (29,9%) rexistráronse como as que menos actividade teñen.  

O emprego das persoas con discapacidade creceu un 4% no ano 2022, o que significa que case 540.000 persoas con discapacidade teñen un emprego. Así, a taxa de emprego elevouse ata o 27,8%, case un punto superior ao ano anterior. 

O perfil das persoas con capacidades especiais é o de asalariado con contrato indefinido, xornada completa e, en sete de cada dez casos, unha antigüidade de máis de 3 anos. 

 

Fonte: Servimedia