Mínim històric des de 2014 de la taxa d'atur de persones amb discapacitat

La taxa de paro de les persones amb discapacitat a Espanya es va situar en 2022 en el 21,4%, el registre històric més baix des de 2014

Tasa paro

La @tasa de paro de les persones amb discapacitat a Espanya es va situar en 2022 en el 21,4%, el registre històric més baix des de 2014 segons s'exposa en l'informe ‘Radiografia del mercat laboral de les persones amb discapacitat’, realitzat per la Fundació Randstad al costat de Randstad Research. 

Aquesta anàlisi, elaborat a partir de les últimes dades facilitades pel *Imserso i l'INE en 2022, reflecteix que el nombre total d'aturats amb discapacitat va ser de 146.400 persones, la qual cosa suposa un descens de 3.700 persones respecte a 2021.  

Si comparem aquesta xifra amb les dades registrades des de 2014 és encara més valuosa ja que reflecteix que, des de llavors, més de 45.000 persones amb diversitat funcional han sortit de la situació de desocupació. 

La població de persones amb discapacitat és de 3,4 milions, la qual cosa suposa un 7,1% de la població espanyola. Les persones entre 16 i 64 anys aconsegueixen els 1,94 milions, la dada més elevada des de 2014, la qual cosa representen el 6,3% del total en edat de treballar, un percentatge que, si bé es manté estable respecte a 2021, suposa un creixement de més de 200.000 persones en els últims vuit anys. 

La Rioja (44,5%), País Basc (43,2%) i la Comunitat de Madrid (43,1%) se situen com les comunitats autònomes amb major taxa d'activitat; mentre que Canàries (26,6%), Andalusia (29,7%) i Galícia (29,9%) es van registrar com les quals menys activitat tenen.  

L'ocupació de les persones amb discapacitat va créixer un 4% l'any 2022, la qual cosa significa que gairebé 540.000 persones amb discapacitat tenen una ocupació. Així, la taxa d'ocupació es va elevar fins al 27,8%, gairebé un punt superior a l'any anterior. 

El perfil de les persones amb capacitats especials és el d'assalariat amb contracte indefinit, jornada completa i, en set de cada deu casos, una antiguitat de més de 3 anys. 

 

Font: Servimedia