Posta en marcha do Itinerario de Mantemento de Servizo CPD

Fundae está a levar a cabo o proxecto desenvolvo dunha estrutura en internet para formar na especialidade de Mantemento de Servizo CPD.

recurso

Este proxecto atópase financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia dentro do Compoñente 11, “Modernización das Administracións públicas, Investimento 2, Proxectos tractores de dixitalización da Administración Xeral do Estado, Liña: 1 Desenvolvementos de espazos en Internet, plataformas app, app de recursos formativos para a extensión do sistema de formación profesional para o emprego”.

Por ello nos dirigimos a vosotros para informaros de que Fundae ha abierto en su página web el plazo de preinscripción de alumnos y alumnas  del Programa de Mantenimiento de Servicio de un Centro de Procesamiento de Datos. La previsión de inicio de la formación en la Plataforma Formativa será los primeros días de junio.

#Este lanzamento responde as necesidades detectadas de profesionais neste sector, ante a previsión de apertura, a curto e medio prazo, de novos centros de proceso de datos en España. A creación destes centros vai requirir profesionais cun coñecemento multidisciplinar en diversos sectores, e é aí, onde estes itinerarios formativos contribuirán á efectiva ligazón de oferta e demanda.

Por todo esto y para el desarrollo de este proyecto, Fundae ha suscrito un contrato con Edibon Internacional, S.A. Fruto de esta colaboración, se ha puesto en marcha este programa, con plazas ilimitadas de formación, que cuentan con la acreditación oficial del SEPE.

•    Técnico en Mantemento de Servizo dun Centro de Proceso de Datos: 550 horas, inclúe 125 horas de prácticas non laborais en empresas do sector.

Requisitos de acceso:

— Título de Técnico (FP Grao Medio) ou equivalente nas ramas de Electricidade e Electrónica ou Instalación e Mantemento; ou estar en posesión dun certificado de profesionalidade das especialidades de electricidade, electrónica, mecánica ou industrial; ou título da ESO e experiencia laboral nalgunha desas especialidades formativas (2 anos);

— Nivel B1 de inglés

Detalle del contenido del itinerario formativo Mantenimiento de Servicio en CPD:

O obxectivo deste programa é que o maior número de persoas adquiran as capacidades e competencias necesarias, para atopar un traballo nun Data Center. É unha formación nova, en liña, a través dunha plataforma SGA (LMS). Estes alumnos terán unha formación punteira neste sector e serán un futuro potencial no mercado de traballo, polo que vos animamos a que non deixedes pasar a oportunidade de contar con eles, para que poidan realizar as súas prácticas non laborais nas vosas empresas.

Desde Fundae, tamén consideramos que, para un gran número de profesionais, cunha titulación superior e unha experiencia no sector, pode ser unha oportunidade para colaborar e formarse como formadores nestas especialidades.

É neste marco onde solicitamos a túa colaboración activa non só para difundir este lanzamento e ofrecer esta posibilidade de participación ás empresas senón tamén na realización, en función da vosa experiencia e contacto coas necesidades no ámbito do emprego e a formación, dunha selección previa de candidatos que se preinscriban na páxina web da Fundación e poidan desta maneira optar a esta oportunidade que ofrecemos.

https://www.fundae.es/trabajadores/mantenimiento-e-infraestruturas-de-cpd

As persoas seleccionadas pola vosa banda debedes notificalas no seguinte correo electrónico: formacioncpd@fundae.es.