Programa TándEM : formación e emprego en entidades sen ánimo de lucro

Este programa é un dos que se inclúen no Investimento específico en Emprego Novo no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR). O Plan é o resultado da resposta europea coordinada cos Estados Membros para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia.

Dúas persoas están a traballar sobre unha mesa con papeis

O programa TándEM, inspirado no bo funcionamento das Escolas Taller e dos Talleres de Emprego xestionados directamente polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), responde a un dobre reto: a capacitación dos mozos non cualificados e a súa práctica laboral, abrindo verdadeiros horizontes a un proxecto de vida estable.

Para a execución dos investimentos previstos no Plan de Recuperación, España recibirá un total aproximado de 140.000 millóns de euros.
TándEM, como proxecto para a formación en alternancia co emprego, pode ser promovido tanto por órganos, organismos e outras entidades do sector público estatal como polo coñecido como terceiro sector.

Experiencia laboral no terceiro sector

As entidades que se dedican a prover á cidadanía de servizos de importante valor social, encárganse de capacitar e contratar ás persoas novas interesadas para achegarlles unha experiencia en organizacións con alto nivel de especialización e vocación de servizo. Estímase que máis de 1.000 persoas novas poderán ser beneficiarias potenciais de TándEM en organizacións do terceiro sector.

O impulso ao Emprego Novo en Ceuta

A Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) en Ceuta, realizou unha aposta decidida por estas entidades. Desta forma, cos fondos do PRTR  o SEPE seleccionou 12 proxectos de oito organizacións sen ánimo de lucro.

Con TándEM, poténciase a Formación Profesional (FP) dual (formación e emprego) en mozos ceutís menores de 30 anos que figuran como demandantes de emprego e que non teñen formación específica no ámbito en que obterán o correspondente certificado de profesionalidade.

Traballo no ámbito sociosanitario en Plena Inclusión España

Unha deste oito entidades que desenvolve o proxecto de formación dual é Plena Inclusión España.
Plena Inclusión contribúe, con apoio e oportunidades, a que cada persoa con discapacidade intelectual poida desenvolver un verdadeiro proxecto de vida con opcións reais de integración.
En Ceuta están xa desenvolvendo a formación 15 persoas novas que unha vez a completen obterán o certificado de profesionalidade no ámbito dos coidados sociosanitarios: todo isto, tras realizar 9 meses de actividade laboral en Plena Inclusión co salario correspondente ao 75% da remuneración prevista no Convenio.

O SEPE fará seguimento dun proxecto que teñen un triplo beneficio:

A persoa nova: demandante de emprego: aprende un oficio e converte a súa vocación social nunha profesión

O persoal docente: realiza unha actividade profesional cualificada e técnica

A cidade de Ceuta: atopa en TándEM unha resposta á necesidade local de contar con persoas especializadas en coidados á cidadanía.