recurs

Àrees de treball

Coneix millor les àrees de treball que desenvolupem com a Centre Estatal.

Programes d'orientació, emprenedoria i innovació per a l'ocupació

Com a dinamitzador de la Xarxa COE, una de les missions del Centre Estatal és facilitar el compliment dels objectius en matèria d'orientació, emprenedoria i innovació arreplegats en els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

Estos objectius donen forma a les àrees de treball dels centres públics de la Xarxa i són la clau per a la transició cap a un món laboral més dinàmic, inclusiu i preparat per als nous desafiaments.

 

A qui van dirigits estos programes

persona

Persones

El Centre Estatal proposa al costat de la Xarxa COE accions innovadores i projectes experimentals, prestant especial atenció a persones en situació de desocupació de llarga durada i altres col·lectius vulnerables.

maletí

Empreses

El Centre Estatal està en contacte amb associacions representatives per sectors econòmics per a identificar noves oportunitats d'ocupació i divulgar-les als orientadors i prospectores del Sistema Nacional d'Ocupació.

Formació

Orientació i acompanyament

L'orientació per a l'ocupació és un element clau per acompanyar les persones al llarg de la vida professional. És essencial en moments decisius com els canvis d'activitat, l'adaptació d'habilitats a sectors professionals nous i l'aprofitament de les oportunitats laborals.

En matèria d'orientació, el Centre Estatal de la Xarxa COE desenvolupa funcions com l'avaluació de programes i la identificació de bones pràctiques per a la seva difusió a altres territoris, desenvolupa plans de formació permanent per als seus orientadors i dissenya accions innovadores sobre orientació, cerca i intermediació laboral .

Bandera

Assessorament a emprenedors i empreses

L'assessorament a emprenedors i empreses és una mesura activa per a fomentar l'ocupabilitat i està present en les funcions i objectius de la Xarxa. Les accions que els centres públics exercixen en este àrea es dirigixen a pimes, microempreses, persones autònomes i altres entitats de l'economia social.

El Centre Estatal de la Xarxa COE recolza a empreses i a persones emprenedores promovent el disseny de models d'emprenedoria i mitjançant l'aplicació de projectes pilot en les comunitats autònomes.

Estrela

Innovació per a l'ocupació

La innovació està present en els objectius i funcions dels centres públics de la xarxa i és un valor decisiu en l'estratègia per a impulsar la recuperació econòmica. A través de la innovació en l'orientació i intermediació laboral, els centres públics impulsen la transformació productiva cap a una societat més digital i igualitària.

Com a part de la Xarxa COE, el Centre Estatal promou el disseny i difusió de programes, mesures i projectes experimentals sobre orientació i intermediació laboral. També promou l'avaluació de programes, recursos i servicis qualificats de bones pràctiques per a transferir-los a altres territoris.

Aprèn més sobre el Centre Estatal

Coneix millor la missió i funcions del Centre Estatal de la Xarxa COE. Amplia el teu coneixement sobre esta xarxa i informa't sobre els fons europeus que financen esta iniciativa.