O SEPE participa no simposio internacional sobre traballo doméstico e coidados

O encontro, que se celebra ata o 2 de marzo en Cartaxena de Indias baixo o título “Investir en Coidados Para Facer do Traballo Doméstico un Traballo Decente".

Axudas Centro Estatal
recurso

O encontro, que se celebra ata o 2 de marzo en Cartaxena de Indias baixo o título “Investir en Coidados Para Facer do Traballo Doméstico un Traballo Decente”, busca deseñar políticas que promovan investimentos na economía do coidado e permitan ofrecer oportunidades de emprego decente ás traballadoras e os traballadores domésticos.

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) está representado polo seu director xeral, Gerardo Gutiérrez Ardoy, quen centrou a súa intervención nas medidas de protección por desemprego das traballadoras e traballadores domésticos actuadas polo SEPE en España, e que inclúen itinerarios de formación ou recualificación profesional como unha boa práctica.

A participación do SEPE está enmarcada no ámbito da Profesionalización do Traballo Doméstico e Traballos de Coidado, que ten como obxectivos principais:

  • Remarcar a importancia da formación profesional e da acreditación de competencias na área do coidado, de modo que se poidan promover a inserción laboral e o traballo decente.
  • Presentación do próximo contido de OIT sobre traballo de coidados e formación profesional.
  • Identificación dos avances, boas prácticas e innovacións en liña coa folla de ruta para Iberoamérica, proposta por OIT.

Este simposio ten lugar no marco dun Acordo de Colaboración entre a OIT e o Ministerio de Traballo e Economía Social de España, coa colaboración da Axencia Española para a Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) e o Centro Internacional de Formación da OIT. Ao mesmo contribuirán tamén a Secretaria Xeral Iberoamericana (SEGIB) e a Organización Iberoamericana de Seguridade Social (OISS).

Nesta ligazón podes seguir os relatorios do simposio: https://www.ilo.org/americas/eventos-y-reuniones/WCMS_868511/lang--es/index.htm